Vanhempiin vaikuttaminen lasten liikunta- ja liikkumismahdollisuuksien edistämistyössä

Arto Laukkanen

Vanhempiin vaikuttaminen on yksi tärkeä osa lasten liikunta- ja liikkumismahdollisuuksien edistämistyötä. Vaikuttamistyössä varhaiskasvatuksen ja alakoulun sekä neuvolan ja koulunterveydenhuollon roolit ovat keskeisiä.

Esityksessä aihetta tullaan käsittelemään seuraavista näkökulmista:

1) mikä rooli tiedolla on vanhempiin vaikuttamisessa ja mitä tietoa tarvitaan,

2) mitkä ovat tutkimusten mukaan tehokkaimmat tavat vaikuttaa vanhempiin, ja

3) käytännön esimerkkejä toimiviksi koetuista toimintamalleista.

Puhujana Arto Laukkanen, yliopistonlehtori / dosentti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto