Uutta buugia Liikkuvaan kouluun

Lapset jumppaavat

Tarvitseeko koulusi ”Uutta buugia”?

Toiminnallisessa työpajassa saat vinkkejä liikkuvampaan koulupäivään sekä siihen miten nykytilan arviointia kannattaa hyödyntää käytännön työssä.

Lisäksi ideoidaan miten oppilaita osallistetaan mm. hyvinvoinnin vuosikellon suunnitteluun sekä esitellään hyviä malleja liikkuvien koulujen toiminnasta.

Työpajan vetäjä: Sari Lähdesmäki, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, ESLU