Liikuttava leikki

Leikkipäiväohjelman järjestämässä Liikuttava leikki -paneelissa lähestytään liikkeen ja liikutuksen aihepiirejä leikin perinteen, kehittyvien leikkivälineiden ja monipuolistuvien leikkiympäristöjen, sekä teknologisoituvan leikin näkökulmista.

Panelistit avaavat tuoreita näkökulmia liikuttavaan leikkiin omia tutkimuksiaan valottaen, joissa leikillä on merkittävä rooli kehollisena, kognitiivisena ja mieltä liikuttavana, tunnekylläisenä kokemuksena.

Panelistit:

Essi Jouhki, postdoc-tutkija, Jyväskylän yliopisto
Anna Rauhala, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Anu Lamminen, VeO, KM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
Katriina Heljakka, MLL/Leikkipäivä-ohjelma/leikin asiantuntija