Kaikkien lasten ja nuorten liikunnan edistäminen on yhteinen asia

Sari Salo

Tule kuuntelemaan tuoreita tutkimustuloksia lasten ja nuorten liikkumisesta ja sen edistämisestä Suomessa.

Sessio perustuu keväällä 2022 julkaistavaan Lasten ja nuorten liikunnan Tuloskorttiin, jossa liikunnan edistämisen kokonaisuutta käsitellään 10 osa-alueen kautta.

Miten eri-ikäiset lapset ja nuoret liikkuvat? Mikä on tilanne toimintarajoitteisten lasten ja nuorten osalta? Miten liikunnan edistäminen varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa tai toisella asteella näyttäytyy?

Osallistujat saavat painetun Tuloskortti 2022 -julkaisun itselleen.

Luennon puhujat:

Katariina Kämppi, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Piritta Asunta, tutkija, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu