Esteettömyyden kuvailu parantaa palvelun saavutettavuutta

Lapset jumppaavat

Rinnakkaissessiossa lähdetään liikkeelle rakennetun liikkumisympäristön ja luontoliikunnan esteettömyydestä (mitä kaikkea se on).

Tämän lisäksi työpajassa kuvataan esimerkkien avulla, mikä on sisäliikuntatiloja ja luontoliikuntakohteita hallinnoivien tahojen, kuten Metsähallituksen ja kuntien, sekä liikuntatiloja hyödyntävien palveluntarjoajien, kuten seurojen tai yhdistysten, työnjako esteettömyyden kehittämisessä ja sitä koskevan tiedon tuottamisessa liikkujille.

Työpajan vetäjät:
Jukka Parviainen esteettömyysasiantuntija, Suomen Paralympiakomitea
Petri Rissanen, esteettömän luontoliikunnan asiantuntija, Suomen Paralympiakomitea