Liikuntaneuvonta koko elämänkaarella – alle kouluikäiset, koululaiset ja perheet

Sari Salo

Liikuntaneuvonta on laajenemassa vähitellen kaikenikäisten liikunnan edistämisen keinoksi. Yhä useampi kunta tai organisaatio haluaa olla mukana liikuntaneuvonnan palveluketjussa.

Tässä sessiossa osallistuja saa kokonaiskuva minkälaisia onnistuneita ja vakiintuneita käytäntöjä on syntynyt lasten ja perheiden liikuntaneuvonnan malleiksi eri puolella Suomea.
Osallistumalla saa ideoita, miten voi käynnistää liikuntaneuvonnan palveluketjua ja laajentaa neuvontatarjontaa. Entä miten voi varmistaa liikuntaneuvonnan vaikutukset?

Työpajassa puhumassa:
Kaisa Koivuniemi, terveyden edistämisen asiantuntija
Jyrki Saarela, aikuisliikunnan kehittäjä
Kirsi-Marja Vihervaara, terveysliikuntakoordinaattori, Heinolan kaupunki
Essi Kuivalainen, Salon kaupunki
Maija Laukniemi, elintapaohjauksen koordinaattori, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä