Rörelseglädje och naturskoj

Kaksi lasta ja aikuinen kävelevät iloisina nurmikolla

En praktisk workshop för dig som vill leda roliga rörliga stunder tillsammans med din barngrupp. I denna workshop får du inspiration och verktyg till ditt arbete med barnfamiljer och inom daghem, skola och eftis.

Workshopen handlar om hur du kan använda naturen och olika inne- och utemiljöer som ett rum för välmående. Övningarna utvecklar barns koncentrationsförmåga, deras motoriska färdigheter och sociala förmågor. Lek i naturlig miljö stärker även kreativitet och problemlösning.

Genom lekfulla och lugna övningar berättar vi om olika verksamhetsmodeller, material och aktiviteter som Finlands Svenska Idrott och Folkhälsan har att erbjuda, som går att tillämpa med olika åldersgrupper och har en positiv inverkan på gruppdynamiken.

Kom med och inspireras!

Eva-Lotta Backman (Finlands Svenska Idrott)
Nea Törnwall (Folkhälsan)