Oppimista liikkuen läpi nuoruusvuosien – Opetukseen ja oppimiseen integroitu liikkuminen yläkoulussa ja lukiossa

Sari Salo

Lukuaineiden opetukseen integroitu liikkuminen on yksi keino edistää oppimista yläkoulussa ja lukiossa. Liikkeen ja liikkumisen tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti nuoren vireystilaan oppitunnin aikana.

Toiminnallisessa työpajassa kokeillaan yläkoulun ja lukion aineenopettajien opetuksessaan käyttämiä, eri oppiaineisiin helposti sovellettavia, toiminnallisen opetuksen malleja. Lisäksi tutustutaan yläkoulun ja lukion oppiainekohtaisiin toiminnallisen opetuksen työtapoihin.

Työpajassa yhdistyvät uusin tutkimustieto, opettajien käyttämät toimivat menetelmät ja opiskelijoiden kokemukset. Toiminnallisen ja osallistavan työpajan sisältö tukee muutosta kohti fyysisesti aktiivisempia oppitunteja.

Työpajan vetäjät:
Susanna Takalo, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
Saila Romakkaniemi, liikunnan lehtori, Maikkulan yhtenäiskoulu, Oulu