Motoriset taidot, mitä ne ovat ja miten taitojen oppimista tulisi tukea?

Sari Salo

Tule innostumaan ja saamaan ideoita, joiden avulla voit tukea jokaisen lapsen liikkumista, motorista pätevyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Piritta Asunnan puheenvuorossa valoitetaan uusinta tutkimustietoa motorisen oppimisen vaikeuksista ja annetaan käytännön vinkkejä siitä, miten lasten motorisia taitoja ja kokonaisvaltaista kehittymistä voi tukea varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa.

Asunta toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tutkijana. Hän on väitellyt motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamisesta ja tukemisesta esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla. Tällä hetkellä hän osallistuu kehityksellinen koordinaatiohäiriö Käypä hoito -suosituksen kirjoittamiseen. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.