Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset elämänlaatua edistämässä

Avi kouluttaa logo

Liikuntaneuvonnan tiedetään olevan toimiva keino lisätä kaikenikäisten liikunnallisen elämäntavan edistämisen ja kuntien hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen parissa toimiville ammattilaisille on käytössä Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset työnsä tueksi.

Liikuntaneuvonnan suositukset auttavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä linjaavat, mitä prosessissa tapahtuu. Niillä pyritään parantamaan sekä yhtenäistämään kunnissa ja maakunnissa tarjottavan liikuntaneuvonnan laatua ja sen myötä vahvistamaan liikuntaneuvonnan vaikutuksia.

Liikuntaneuvonnan suositukset ja arviointimateriaali on otettu aktiivisesti kunnissa ja maakunnissa käyttöön mikä on tärkeää liikuntaneuvonnan yhtenäistämisen ja laadun kannalta.

Liikuntaneuvonnan suositukset toimittaneet ja koordinoineet Sari Kivimäki ja Katariina Tuunanen kertovat puheenvuorossaan suositusten hyödyntämisestä ja hyvistä toimintakäytännöistä, sekä niiden hyödyntämisestä vaikutusten mittaamisessa.