Liikunta kuuluu kaikille – yhdenvertaisuus ei tarkoita samaa kaikille

Sari Rautio

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Yhdenvertaisuus liikunnassa ei tarkoita samaa kaikille. Äiti, järjestöaktiivi, yrittäjä puhuu esimerkkien kautta miksi ja miten yhdenvertaisuus kehittyy ja miksi se on meidän jokaisen tehtävä – ja etu. Pienet asiat arjessa ratkaisevat- maailma muuttuu joka päivä paremmaksi.

Puhujana Sari Rautio, puheenjohtaja, Suomen Paralympiakomitea ry