Liikunta, aivot, keskittymiskyky ja oppiminen

Luennolla esitellään ajankohtaista tutkimustietoa liikunnan vaikutuksista aivojen terveyteen ja oppimiseen sekä avataan kehityksellisiä näkökulmia aiheeseen.

Liikunnallisella elämäntavalla tiedetään olevan laaja-alaisia vaikutuksia aivojen terveyteen: liikunnan tiedetään esimerkiksi vähentävän stressiä, vähentävän ahdistus- ja masennusoireita, laskevan verenpainetta ja siten laskevan alttiutta aivoverenkierron häiriöille. Lisäksi liikunnan tiedetään parantavan unen laatua ja tarkkaavuustoimintoja, mikä puolestaan parantaa oppimista.

Aivoilla on luontainen kyky reagoida fyysiseen aktiivisuuteen ja toisaalta fyysisellä passiivisuudella on mielen hyvinvoinnille ja tiedonkäsittelytoiminnoille epäedullisia vaikutuksia.

Luennolle osallistujia haastetaan pohtimaan omaa suhtautumistaan luennolla esiin tulleisiin näkökulmiin omassa elämässään ja työssään.

Luennoitsija Juho Strömmer, psykologian tohtori