Liikkuminen, kehollisuus ja mieli – kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä

Puheenvuorossa käsitellään liikkumisen, kehon ja mielen hyvinvoinnin välistä vuorovaikutusta sekä pohditaan keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisäksi puheenvuorossa tutustutaan positiivisen psykologian ja pedagogiikan ydinteemoihin, kuten myönteisten tunteiden, voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämiseen osana opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Anu Kangasniemi, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu