Liikkumaan motivointi

Sari Salo

Kansalaiset liikkuvat terveyden kannalta keskimäärin liian vähän.

Miten vähän liikkuvia saisi liikkeelle? Mikä on motivaation rooli liikkumisessa? Mistä tekijöistä motivaatio syntyy ja miten sitä voi kasvattaa? Mitä muuta liikkumisen lisäämiseksi tarvitaan?

Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan tässä puheenvuorossa käyttäytymistieteiden ja kansanterveyden näkökulmasta.

Luennoitsija: Pilvikki Absetz, kansanterveystieteen professori, Tampereen yliopisto