Lapset pois Piilosta!

lapset juoksevat aikuisen kanssa

Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannan kehittäminen -hankkeessa kehitettiin pedagogisia työkaluja kasvattajien tueksi.

Työkalut ovat

1) lasten kuvallinen haastattelu liikunnasta

2) lasten motoristen taitojen havainnointilomake sekä

3) Little DCDQ-FI-lomake (motorisen oppimisen vaikeuksien riskin tunnistaminen).

Session pääpainona käydään käytännönläheisesti läpi, miten hankkeessa kehitettyjä työkaluja voidaan hyödyntää kasvattajien arjessa dokumentoinnin ja puheeksi ottamisen tukena sekä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön välineinä.

Työpajan vetäjinä:

Anette Mehtälä, tutkimuskoordinaattori, Likes/Jamk
Piritta Asunta, tutkija, Likes/Jamk