Ikäihmisten liikunnan erityiskysymyksiä

Annele Uurtamo ja digihahmot mummo ja vaari

Luennolla käsitellään ikäihmisten liikunnan ajankohtaisia erityiskysymyksiä. Osallistujat saavat tietoa kohderyhmän tavoittamisesta, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksestä hyvän vanhenemisen edistämisessä sekä gerastenian ja muistisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Luennoitsijana on Annele Urtamo, suunnittelija, TtM, ft, Ikäinstituutti