Hoksausboksi

Hoksaatko miten liikkuminen vaikuttaa lapsen oppimisvalmiuksiin ja oppimiseen?

Hoksausboksi on Hyvän kierre -hankkeen tuotoksena syntynyt materiaalipaketti mm. päiväkodeille, perhepäivähoitajille ja neuvoloille. Sen avulla voidaan lisätä perheen sisäistä vuorovaikutusta ja kannustaa arkiliikkumiseen. Hoksausboksi voi toimia tukena sekä huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä että liikkumisen merkityksen puheeksiottamisessa esimerkiksi vasukeskusteluissa.

Hoksausboksi sisältää mm:

  • QR-koodien takaa löytyviä lyhyitä tietoiskuvideoita, joissa kerrotaan miten liikkuminen vaikuttaa lapsen oppimisvalmiuksiin ja oppimiseen.
  • Ideoita yhteiseen liikunnalliseen puuhailuun.
  • Ideoita edullisten leikkivälineiden käyttämiseen.
  • Ideoita kodista löytyvien välineiden hyödyntämiseen liikkumisessa.
  • Ideoita omiin olympialaisiin.

Hoksausboksin materiaali on vapaasti netistä tulostettavissa. Hoksausboksiin voidaan oman maun mukaan lisätä myös paikallista tietoa, mm. karttoja leikkipuistoista ja lähiliikuntapaikoista sekä yhdistysten esitteitä sekä edullisia liikkumisvälineitä.

Työpajan vetäjä:

Tuuli Tiainen, varhaiskasvatuksen kehittäjä, fysioterapeutti, Lasten Liikunnan Tuki ry