Arkisen liikkumisen lannistus ja kannustus koko elämänkaarella

Lapset jumppaavat

Työpajassa ideoidaan ratkaisuja arkiliikkumisen haasteisiin koko elämänkaaren aikana.

Osallistuja saa kokonaiskuvan siitä, miten lapset, aikuiset ja ikäihmiset liikkuvat arjessaan ja mitä esteitä heillä on aktiiviseen liikkumiseen arkiympäristössään. Työpajasta saa ideoita siitä, millä keinoin meistä jokainen voi työssään edistää esimerkiksi kävelyä ja pyöräilyä.

Eri ikäryhmille ideoidut ratkaisut antavat mahdollisuuden inspiroitua uudella tavalla itseä koskettavan kohderyhmän liikkumiseen aktivoimisesta.

Työpajan vetäjät:
Sanna Ojajärvi, asiantuntija (Fiksusti kouluun -ohjelma, Pyöräilykuntien verkosto)
Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori (Liikkuva aikuinen -ohjelma)
Anna-Maria Mansikka, suunnittelija (Ikiliikkuja-ohjelma)